Overview
[Plakat zur Ausstellung:] Einhäusig, zweihäusig. Michael Kunert, Katrin Kunert. Vom 8. Mai bis 18. Juni 1994.Sammlung Jenaer Kunstverein » Plakatsammlung Jenaer KunstvereinSammlung Jenaer Kunstverein
email
twitter
whatsapp
QR Code
iiif
thulb-logo